توزيع افطاری ساده در طول ماه مبارک رمضان

توزيع افطاری ساده در طول ماه مبارک رمضان

طرح توزیع افطاری ساده در طول ۶ سال گذشته در مسجد شريعت آباد و هیئت عاشورائیان مراغه با هدف لبیک گویی به فرمایش رهبر معظم انقلاب در ترویج افطاری ساده و دوری از تجمل‌گرایی آغاز شده است؛