وزیر نفت درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت با بیان “با کار جهادی و تجارب از گذشته، بیش از ۲۲هزار نفر را بسیج کردیم”، گفت: از عصر دوشنبه در حدود ۸۸درصد از جایگاه‌ها، عملیات سوخت‌رسانی با کارت سوخت انجام می‌گیرد. جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حمله […]

وزیر نفت درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت با بیان “با کار جهادی و تجارب از گذشته، بیش از ۲۲هزار نفر را بسیج کردیم”، گفت: از عصر دوشنبه در حدود ۸۸درصد از جایگاه‌ها، عملیات سوخت‌رسانی با کارت سوخت انجام می‌گیرد.

جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت گفت: صبح دوشنبه حدود ساعت ۹ عملیات سوخت‌رسانی تعدادی از جایگاه‌ها در سراسر کشور متوقف شد و به‌محض وقوع رخداد، ستاد بحران را تشکیل دادیم.

وی با بیان “با کار جهادی و تجارب از گذشته، بیش از ۲۲ هزار نفر را بسیج کردیم”، خاطرنشان کرد: در ساعات اولیه این توطئه را خنثی کردیم و الحمدلله عملیات سوخت‌رسانی در جایگاه‌ها را به‌صورت دستی برقرار کردیم و از عصر دوشنبه در حدود ۸۸ درصد از جایگاه‌ها، عملیات سوخت‌رسانی با کارت سوخت انجام می‌گیرد.

وزیر نفت گفت: توطئه‌گران برنامه داشتند که با این کار مردم را عصبانی کنند ولی با تدبیر و سرعت عمل ما، شاید برخی از مردم متوجه این اتفاق نشدند.

اوجی عنوان کرد: گویا اسم این عملیات چیزی موسوم به «گنجشک» بوده است ولی نمی‌دانند اینجا ایران است و آن پر عقاب سال ۱۳۵۷ ریخت، چه برسد به گنجشک.