این مادر و فرزند معلول که از ناحیه پا دچار آسيب است و توان حرکت ندارد این روزها در شرایط سختی به سر می برند و صاحب خانه عذرشان را خواسته است !!

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا ؛ مادرش با مراجعه به دفتر مرکز نیکوکاری امام‌ مهدی مسجد شريعت درخواست کمک برای تامین پول پیش برای اجاره یک باب منزل مسکونی متوسط کرده است .

مادر این پسر قالی بافی می کند و از این طریق امرار و معاش می کنند، زندگی ساده و کاملا فقیرانه در اوج مظلومیت به سر می برند.

متاسفانه این پسر معلول بی پدر بوده و مادرش سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، با سختی و مشقت فراوان این فرزند را در بالین خود پرورانده .

بنا داریم با کمک های خیرخواهانه شما مردم آخرت اندیش به تامین پول پیش این مادر و فرزند نیازمند کمک کنیم

خیران خیراندیشی هم که منزل مسکونی خالی برای زندگی این مادر و فرزند نیازمند دارند می توانند در این کار خیر مشارکت داشته باشند .

بیایید در این ماه پربرکت رمضان یاریگر این پسر معلول عزیزمان باشیم تا در کنار هم نوعان خود همیشه سربلند باشد.

گزارش تراکنش های واریزی اطلاع رسانی خواهد شد.

شماره کارت جهت واریز کمکهای نقدی به نام مرکز نیکوکاری امام مهدی عج مسجد شريعت آباد

6037691980024954
بنام مرکز نیکوکاری امام مهدی عج مسجد شریعت آباد