به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا ؛ امروز همزمان با روز ارتش، رژه موتوری و خودرویی نیروهای مسلح در شهرستان مراغه برگزار شد. عکس : جعفر قهرمان  

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا ؛ امروز همزمان با روز ارتش، رژه موتوری و خودرویی نیروهای مسلح در شهرستان مراغه برگزار شد.

عکس : جعفر قهرمان