کد خبر : 19525
تاریخ انتشار : یکشنبه 15 فروردین 1400 - 11:35

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه:

برگزاری کارگاه آموزشی “دانشجو محوری و تقویت تفکر انتقادی” در دانشکده علوم پزشکی مراغه

برگزاری کارگاه آموزشی “دانشجو محوری و تقویت تفکر انتقادی” در دانشکده علوم پزشکی مراغه
کارگاه آموزشی "دانشجو محوری و تقویت تفکر انتقادی" در دانشکده علوم پزشکی مراغه توسط مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رصدمراغا از معاونت فرهنگی دانشجویی، کارگاه آموزشی “دانشجو محوری و تقویت تفکر انتقادی” با همکاری کانون سلامت و با حضور حاجیه شیدایی مسئول مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه به صورت حضوری و مجازی از طریق اینستاگرام معاونت فرهنگی و دانشجویی مراغه برگزار شد.

حاجیه شیدایی در ابتذای ای کارگاه گفت: از اهداف اساسی تعلیم و تربیت در سطح جهانی نیز ایجاد تفکر انتقادی است . بنابراین برای آنکه در آینده افرادی توانمند و دارای آزادی اندیشه و خالق داشته باشیم باید آنها را از همان کودکی پرورش دهیم. بنابراین مدارس باید به جای انتقال معلومات و ایجاد محیط های خشک انضباطی که فقط باز تولید دانش را می طلبد، شرایطی را فراهم کنند تا دانش آموزان در تالش ذهنی برای حل مسائل) تفکر (بتوانند دربارۀ صحت و اعتبار و ارزش اطالعات و استدالل های ارائه شده داوری کرده و حقایق را از عقاید و سفسطه در استدالل را تشخیص دهند تا قادر به گرفتن تصمیم های منطقی) تفکر انتقادی باشند به خصوص در عصر حاضر که با انبوهی از اطالعات گمراه کننده، تبلیغات تجاری و … روبه رو هستیم.

وی افزود : دانشجویان به‌ شیوه‌های مختلفی مطالب درسی را یاد می‌گیرند. روشهای آموزش و تدریس نیز متنوع است. یادگیری دانشجویان در کلاس، در کنار عوامل دیگر، به ‌تطابق بین سبک یادگیری ترجیحی دانشجویان و سبک آموزش استاد بستگی دارد.

در روش سنتی آموزش دانشگاهی بیشتر وقت کلاس به‌ سخنرانی استاد و نگاه کردن و گوش دادن دانشجویان می‌گذرد. دانشجویان به‌ تنهایی تکالیف را انجام می‌دهند و کارگروهی تشویق نمی‌شود. در مقابل، در روشهای دانشجو محور تمرکز فعالیتها از آموزشگر به ‌فراگیر منتقل می‌شود؛ به بیان دیگر، در این روشها مسئولیت ساماندهی آنچه باید فراگرفته شود به‌ خود دانشجو واگذار می‌شود.

مهمترین این روشها عبارت‌اند از: یادگیری ‌فعال، که در آن دانشجویان به ‌طور مؤثر درگیر آنچه می‌آموزند می‌شوند، به ‌سؤالات پاسخ می‌دهند، خود سؤالاتی را طرح می‌کنند، وارد بحث می‌شوند و مطالب را توضیح می‌دهند.

در یادگیری مشارکتی دانشجویان به ‌صورت گروهی، تحت شرایطی که هم کار گروهی مؤثر و هم مسئولیت فردی ایشان اقناع شود، تکالیف یا پروژه‌ها را انجام می‌دهند.

در یادگیری مسئله محور ابتدا مسئله‌ای طرح می‌شود و سپس، دانش و مهارتهای لازم برای حل آن مسئله به ‌تدریج در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد. روشهای دانشجو محور نسبت به ‌روش سنتی استاد محور برتری بارزی دارند که در مواردی چون یادگیری سریع‌تر و با ماندگاری بیشتر، درک عمیق‌تر مواد درسی، به‌کارگیری تفکر نقادانه یا مهارتهای مشکل‌گشایی خلاقانه و ایجاد نگرش مثبت به ‌آنچه تدریس می‌شود، قابل مشاهده است.
انتهای گزارش/