جانشین فرمانده سپاه مراغه گفت: فعالیت های گروه های جهادی باید به صورت تخصصی و علمی پیش برود .

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا سرهنگ پاسدار سلیمان رضازاده در آیین افتتاح چهارمین دوره شورای جهادی بسیج مراغه گفت : رسالت اصلی شورای جهادی بسیج راهبری و صیانت گری از گروه های جهادی است و باید به دنبال شبکه سازی و وصل کردن گروه های جهادی به یکدیگر باشند. اعضای شورا تلاش کنند که گروه های جهادی مانند یک شبکه منسجم با هم ارتباط داشته باشند و همدیگر را پیدا کنند.

وی افزود : ارتقای علمی و تخصص محور کردن فعالیت گروه های جهادی از جمله وظایف شورای جهادی شهرستان است که باید در دوره جدید توجه ویژه ای با این امر شود .

وی تصریح کرد : انعکاس فعالیت های انجام شده در گروه های جهادی باید به صورت هنرمندانه مورد توجه جهادگران باشد .

وی خاطرنشان کرد : استفاده از ظرفیت مردم به ویژه جوانان و به کارگیری از توان و تخصص آنها در فعالیت های جهادی می تواند این فعالیت ها را در بدنه مردم گسترش دهد .

وی تاکید کرد : بهره مندی از ظرفیت عظیم تشکل های جهادی مردم پایه در امر محرومیت زدایی و پیشرفت و اشتغال زایی در شرایط امروز مورد نیاز کشور است.

همزمان با این مراسم آیین افتتاح قرارگاه جهادی پهنه ای شهدای گمنام بسیج مراغه افتتاح شد.

  • نویسنده : جعفر قهرمان