#گزارش_تصویری تجمع مردمی و خود جوش مردم شهید پرور شهرستان مراغه همزمان با سراسر کشور در جهت محکومیت رژیم غاصب و جعلی و کودک کش صهیونیستی

#گزارش_تصویری

تجمع مردمی و خود جوش مردم شهید پرور شهرستان مراغه همزمان با سراسر کشور در جهت محکومیت رژیم غاصب و جعلی و کودک کش صهیونیستی

  • نویسنده : حسام الدین بی مثل
  • منبع خبر : رصد مراغا