سرهنگ رضازاده در این جلسه ضمن تبریک هفته دولت به بخشدار خراجو گفت: این کلینیک در هفته دولت و در جهت محرومیت زدایی و در راستای کنگره ده هزار شهید استان به همت سپاه ناحیه مراغه، بسیج جامعه پزشکی و دانشکده علوم پزشکی مراغه در شهر خداجو برپا می شود.

سرهنگ رضازاده در این جلسه ضمن تبریک هفته دولت به بخشدار خراجو گفت:

این کلینیک در هفته دولت و در جهت محرومیت زدایی و در راستای کنگره ده هزار شهید استان به همت سپاه ناحیه مراغه، بسیج جامعه پزشکی و دانشکده علوم پزشکی مراغه در شهر خداجو برپا می شود.

  • نویسنده : حسام الدین بی مثل
  • منبع خبر : رصد مراغا