رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گوچه فرنگی از کشاورزان توسط دولت ۳۸ هزار ریال تعیین شده است، گفت: نرخ خرید تضمینی گوجه فرنگی همان کف قیمت بازار است.

اکبر فتحی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، دلیل انتخاب نرخ فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی را جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان عنوان و اظهار کرد: بر این اساس اگر در هر استان قیمت ها از قیمت اعلامی پایین تر آمد، با توجه به ظرفیت های هر منطقه در بخش های مختلف از قبیل اتحادیه های کشاورزی، تشکل ها، سازمان تعاون روستایی و پشتیبانی مالی که از طریق نهادهای پشتیبان مانند بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی صورت می گیرد، در آن مقاطع زمانی برای فرآوری اقدام به خرید گوجه فرنگی کنند.

وی گفت: در امنیت غذایی نمی توان تنها روی یک محصول تاکید کرد و هر محصولی که مورد نیاز است باید ضرورتا کشت شود و کشت این محصولات باید در پهنه کشور و بر اساس ظرفیت ها و شرایط آب و هوایی هر منطقه صورت گیرد.

فتحی با اشاره به کاهش میزان تولید گوجه فرنگی در آذربایجان شرقی نسبت به آخرین سال زراعی، گفت: از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، سطح زیرکشت گوجه فرنگی استان ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

وی ادامه داد: اگر سرانه مصرف را نزدیک به ۳۰ کیلوگرم لحاظ کنیم، آذربایجان شرقی با چهار میلیون نفر جمعیت حدود ۱۲۰ هزار تن گوجه فرنگی نیاز دارد و میزان تولیدات گوجه فرنگی در استان حدود ۱۲۰ هزار تن تا ۱۳۰ هزار تن در نوسان است.

فتحی یادآور شد: وقتی در خصوص محصولات کشاورزی صحبت می کنیم تولیدات یک استان به صورت مجزا مورد بحث نیست و تولیدات استانهای دیگر نیز متاثر خواهد بود، به خصوص محصولی مانند گوجه فرنگی که به شدت فسادپذیر است و در زمان محدود به بازار روانه می شود.

  • منبع خبر : ایرنا