اقدام به خودسوزی در پی عدم دست یابی به قدرت !!

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا؛ گفتنی است امروز در شورای شهر مراغه یکی از اعضای شورا با در دست داشن گالن بنزین وارد جلسه می شود و قصد خودسوزی داشته است که با دخالت سایر اعضا از این کار جلوگیری می شود !

بر اساس اخبار منتشر شده این فرد در اثر رد صلاحیتش برای کسب کرسی یک مسئولیت مهم در شهرداری اقدام به این کار کرده است.

فعالان فضای مجازی واکنش های متفاوتی به این اقدام نشان داده اند که می توانید در سایت خبری رصدمراغا زیر این خبر مشاهده کنید