رییس شورای اسلامی شهر مراغه گفت :طراحی و برنامه ریزی برنامه های فرهنگی در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ضروری است .

به گزارش رصدمراغا ؛ رضا عسگری عصر دوشنبه در مراسم حماسه فتح که به مناسبت سال روز آزاد سازی خرمشهر در سالن عبدالقادر مراغی برگزار شد ،گفت:شهدا ،جانبازان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس مردان بزرگی بودند و وظایف خود را به خوبی انجام دادند.

وی افزود :در عصر حاضر نیز مسئولین نیز وظیفه سنگینی دارند و آن خدمت صادقانه به مردم است .

وی ادامه داد:با توجه به برنامه های بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ،خدمت صادقانه به مردم توطئه های آنان را خنثی خواهد کرد .

عسگری با انتقاد از کم کاری در اجرای برنامه های فرهنگی گفت :باید برنامه های فرهنگی در شأن نظام جمهوری اسلامی طراحی ،برنامه ریزی و اجرایی شود .