با حضور تیم سیار دانشکده علوم پزشکی مراغه، طرح ویزیت رایگان دندانپزشکی در مدارس استثنایی این شهرستان اجرا شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا ؛ معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: در طول یک هفته برگزاری این طرح برای ۱۵۰ دانش آموز در چهار مدرسه استثنایی خدمات ویزیت و کشیدن دندان ارائه شد.

حق گشایی افزود: ۲ دندانپزشک به همراه ۲ تکنسین در این خدمت جهادی مشارکت کردند.

وی اضافه کرد: فعالیت تیم سیار دندانپزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه از ۶ سال پیش آغاز شده و خدمات آن در مناطق محروم، مدارس و مراکزنگهداری معلولان رایگان است.

مسئول بسیج جامعه پزشکی مراغه نیز گفت: در این طرح با حضور پزشک در مدارس استثنایی برای دانش آموزان خدمات ویزیت و داروی رایگان ارائه شد.

رستمی افزود: بسیج جامعه پزشکی شهرستان از ابتدای امسال در قالب اردو‌های جهادی و ویزیت رایگان چندین نوبت در خدمت شهروندان و دانش آموزان بوده اند.

  • منبع خبر : صدا وسیما