به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا؛ رزمایش امر به معروف و نهی از منکر با حضور ۷ گروه جهادی در مراغه برگزار شد.    

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا؛ رزمایش امر به معروف و نهی از منکر با حضور ۷ گروه جهادی در مراغه برگزار شد.