استاد دانشگاه های تبریز گفت : حجاب ارزشمندترین سرمایه ملی است که برای به حفظ آن هزار شهید خون خودشان را نثار کرده اند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رصدمراغا ؛ میکائیل جمالپور در همایش مدافعان حریم خانواده که در بوستان یادگاران مراغه برگزار شد گفت  : حجاب و عفاف یک سرمایه ملی است که با خون هزاران شهید گلگون کفن به وجود آمده است و فراموش شدنی نیست.
وی افزود : در تمامی وصیت نامه های شهدا سفارش به حفظ حجاب و عفاف از جمله شاخص های مهم توصیه شهدا است.
جمالپور خاطرنشان کرد : در تمامی اتفاقات مهم  تاریخ نقش زنان غیر قابل انکار است و حتی در برخی مواقع که حضور زنان کم رنگ بوده است حرکت های بزرگ عقیم مانده است.
وی نقش زنان را در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی غیر قابل انکار دانسته و تصریح کرد : وجود ۷ هزار شهید زن در طول انقلاب نشان دهنده نقش مهم و کارآمد زنان در تاریخ انقلاب است.
این استاد دانشگاه ادامه داد : یکی از خصوصیات مردم ایران و بخصوص آذربایجان این است که مردان این مرز و بوم خودشان را وقف خانواده می کنند و نباید اجازه داد این خانواده ترور شود.
وی تاکید کرد : اگر حجاب و عفاف حفظ شود مردان این مرز و بوم اجازه هیچ تعرضی را به کشور نخواهند داد ، ولی اگر حجاب و عفاف فراموش شود هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند.
جمالپور اضافه کرد : اگرخانواده پاک و سالم بماند کسی نمی تواند به مملکت نگاه چپ بیندازد و حفظ امنیت و آرامش خانواده باعث حفظ امنیت کشور خواهد شد.

فرمانده سپاه مراغه نیز در این همایش گفت : یکی از کارهای رژیم شاهنشاهی که به تبعیت از اربابان خود در غرب انجام می دادند کشف حجاب  و ترویج بی بند و باری در ایران بود.
سرهنگ پاسدار رضا سامی افزود : اما دشمنان اسلام پس از انقلاب نیز بی کار ننشستند و با طرح ریزی های مختلف سعی داشته اند ادراکات معنوی و فرهنگی مردم را عوض کنند.