دوباره برف میهمان شهر شد

دوباره برف میهمان شهر شد

برف این نعمت الهی باز هم مهمان باغ شهر ایران مراغه شد و جلوه ای زیبا و پوشیده از برف را به طبیعت این شهر بخشید دوربین رصدمراغا خواسته تا شما را مهمان تصاویری از این روز های زیبا و دل انگیز کند .