جمال پور در آئین رونمایی از شبکه ی روشنگران فرهنگی و اجتماعی مطرح کرد؛ ۵هزار فرهیخته عضو شبکه/انتظار یک اعجاز فرهنگی در سطح استان/عدم ورود به حمایت های جناحی

جمال پور در آئین رونمایی از شبکه ی روشنگران فرهنگی و اجتماعی مطرح کرد؛ ۵هزار فرهیخته عضو شبکه/انتظار یک اعجاز فرهنگی در سطح استان/عدم ورود به حمایت های جناحی

  شبکه ی روشنگران فرهنگی و اجتماعی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، فرهیختگان و کارشناسان حوزه های مختلف رونمایی شد. به گزارش رصدمراغا به نقل از زیتون، شبکه ی روشنگران فرهنگی و اجتماعی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، فرهیختگان و کارشناسان حوزه های مختلف رونمایی شد. میکائیل جمالپور عضو هیئت علمی دانشگاه و