سری دوم عکس های راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان مراغه

سری دوم عکس های راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان مراغه

زنده باد امت خدا جوی ایران اسلامی ، سلام بر همشهریان با غیرت ۲۲ بهمن همه آمده بودند ، آمده بودند به ندای ولی امرشان لبیک بگویند… آمده بودند بگویند برای سربلندی و آبادانی ایران اسلامی شان از جان مایه بگذارند… همه باهم فریادی بودند برای وطن ، برای اسلام و برای نه گفتن به