در همین راستا رسانه های ضدانقلاب، اصلاح طلبان و حامیان دولت نیز با فرار به جلو، در تلاش اند تا با مظلوم نمایی، از این نماینده هتاک «قهرمان سازی» کنند اما واقعیت این است که در قرن بیست و یکم و در عصری که رسانه ها کوچکترین رفتار و اقدام هر فردی را ثبت می کنند، این اقدام برای قهرمان سازی از کسی که سابقه برخورد فیزیکی و فحاشی به منتقدان خود در مجلس را دارد، امری محال است.

بر پایه این گزارش، وی در حالی روز یکشنبه هفته گذشته اقدام به زدن کف گرگی و هل دادن نمایندگان مخالف خود در صحن علنی مجلس کرد که پیش از این نیز سابقه فحاشی و بکارگیری الفاظ رکیک علیه یکی از نمایندگان دیگر را دارد. زمانی که در تابستان سال ۸۹ در حین نطق خود به توهین به تعدادی از نمایندگان پرداخت و حتی با حالت تمسخرآمیز نسبت به فامیلی مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران اعلام کرد که فامیلی او قبلا «کوچکف» بوده و این نشان دهنده تبار روسی اوست! رفتاری که معمولا کودکان دبستانی در دعواهای خود تکرار می کنند و با تمسخر فامیلی همدیگر، نسبت به آرام کردن خود اقدام می کنند.

در ادامه زمانی که با مهدی کوچک زاده نسبت به توهین مطهری اعتراض کرد، وی سلسله اهانت های خود را تکمیل کرده و  با بکارگیری الفاظ «خفه شو، بتمرگ، پفیوز» اوج ادب و سطح شعور سیاسی- اجتماعی خود را به رخ افکار عمومی کشید.

رجانیوز ضمن عذرخواهی از مخاطبان محترم، فایل صوتی فحاشی مطهری در سال ۸۹ را منتشر می کند:

 

دانلود

جالب آنکه به فاصله یک سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس نهم، زمانی که مطهری در مناظره با حجه الاسلام نبویان در دانشگاه شریف حاضر شد باز هم سطح شعور و ادب خود را به نمایش گذاشت و ضمن «اراذل و اوباش» خواندن دانشجویانی که سال ۸۹ در اعتراض به وقف دانشگاه آزاد مقابل مجلس تجمع کرده بودند، در پاسخ به نبویان که از ادبیات «چاله میدانی» مطهری در مجلس و فحاشی به منتقدانش اعتراض کرد، مطهری گفت: من معنای آن کلمه را نمی دانستم و حتی یک نفر هم در مجلس آن حرف را نشنید و فقط کسانی که از طریق رادیو صحن مجلس را گوش می دادند به آرامی متوجه شدند من آن حرف را زده ام! (خنده حضار) و من هم معنی آن کلمه را نمی دانستم (خنده حضار) مطهری در ادامه نیز تصریح می کند که بعدا رجانیوز و … اعلام کردند مطهری در تریبون مجلس گفته پفیوز! (خنده حضار)

وی در ادامه نیز به حالت مطایبه و طنز، به بزرگ زاده بودن خود اشاره می کند که با توجه به بطن صحبت های مطهری می توان نگرش متکبرانه و خود برتر بینانه وی نسبت به دیگران را متوجه شد.

در پایان فایل صوتی توجیهات مطهری درباره ادبیات چاله میدانی اش در مناظره با نبویان را نیز از نظر می گذارنید:

 

 دانلود