مدافع – هافبک تیم فوتبال فولاد خوزستان بازداشت شد.

به گزارش رصدمراغا «وریا غفوری» بازیکن تیم فولاد خوزستان به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.