کد خبر : 18787
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 14:10

عضو کمیته ملی شهر دوستدار کودک وزارت کشور:

طرح «شهر دوستدار کودک» به بومی‌سازی نیاز دارد

طرح «شهر دوستدار کودک» به بومی‌سازی نیاز دارد
مدیران شهری به زودی نسبت به ایجاد واحد شهر دوستدار کودک در راستای اجرای این طرح اقدام خواهند کرد

به گزارش رصدمراغا؛ موسی پژوهان استاد دانشگاه و عضو کمیته ملی شهر دوستدار کودک وزارت کشور روز چهارشنبه در جلسه کارگاه آموزشی شهر دوستدار کودک در مراغه گفت: بومی‌سازی این طرح اجتماعی در شهرهای مختلف، مهم‌ترین رویکرد برای اجرای آن به شمار می‌رود.

موسی پژوهان اظهار داشت: همچنین برای اجرای مناسب و موثرتر آن، اطلس کودکان هر شهر از جمله آمار و اطلاعات در زمینه تعداد کودکان کار، بدسرپرست یا بی‌سرپرست، تعداد کل کودکان و نیز کمبودهای فضاهای بازی آنان جمع‌آوری می‌شود.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات زمینه‌ای توسط شهرها و بازدیدهای کارشناسی، لیست شهرهای در انتظار برای اجرای شهر دوستدار کودک تدوین و تصویب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد فضاهای بازی کودکان در شهرها باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، بیان کرد: در احداث پارک‌ها و فضاهای ویژه کودکان باید از نظرهای آنان برای ایجاد مکانی مناسب و مفرح استفاده شود.

وی افزود: هم‌اکنون اولین پارک دوستدار کودک در تبریز در حال احداث بوده که در ساخت آن از نظرها و مشارکت کودکان نیز استفاده شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه آموزش‌های موجود در کشور بیشتر مبتنی بر تنبیه بوده تا تشویق لیکن دسترسی به آموزش با کیفیت به عنوان حق کودکان در قالب این طرح موردتاکید قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: زبان، قومیت و نژاد نباید در برخورداری کودکان از امکانات آموزشی و رفاهی تاثیرگذار باشد.

وی افزود: شهرستان مراغه با برخورداری از سازمان‌های مردم نهاد متعدد در زمینه حمایت از کودکان، مستعد انتخاب به عنوان شهر دوستدار کودک است.
ایرنا
انتهای پیام/