کد خبر : 18188
تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 آبان 1399 - 22:47

گزارش تصویری

گزارش تصویری از پاییز باغشهر ایران

گزارش تصویری از پاییز باغشهر ایران

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی رصدمراغا از پاییز هزار رنگ و زیبا در باغشهر ایران مراغه ، از زاویه دوربین جعفر قهرمان و یوسف دنیامالی  

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی رصدمراغا از پاییز هزار رنگ و زیبا در باغشهر ایران مراغه ، از زاویه دوربین جعفر قهرمان و یوسف دنیامالی