به گزارش رصدمراغا، در این نشست که عصر سه شنبه در سالن کنفرانس اداره ورزش مراغه برگزار شد پس از بحث و تبادل نظر درباره لزوم تشکیل این کانون، مقرر شد هیات موسس هفت نفره برای پیگیری امور کانون تا برگزاری مجمع انتخاباتی و تعیین هیات مدیره قانونی تعیین شوند.
بر این اساس، مظفر آقایی، منصور آصفی، مرتضی باستانی، کریم چکانی آذر، علی عاشق وطن، بهار نصیری و خسرو تبیانی با نظر اکثریت حاضران به عنوان عضو هیات موسس کانون پیشکسوتان ورزش مراغه انتخاب شدند.
رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه در این نشست با حمایت از تشکیل کانون پیشکسوتان ورزش مراغه در این شهرستان گفت: حضور پیشکسوتان در کنار ورزشکاران و مجموعه های ورزشی شهرستان، از برخی مسائلی ممانعت کرده و در کل به نفع ورزش شهرستان است.
مهدی نوایی به اهمیت تکریم پیشکسوتان اشاره کرد و افزود: عیادت و تکریم پیشکسوتان وظیفه ذاتی هر هیات و اداره ورزش است که با تشکیل این کانون این امر به نحوی مطلوب صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ایجاد این تشکل گامی مهم در راستای وحدت و همدلی پیشکسوتان ورزش و کمک به توسعه و ارتقای جایگاه ورزش شهرستان است.
نوایی پیشکسوتان را صاحبان اصلی ورزش شهرستان معرفی کرد و گفت: ریشه اصلی ورزش پیشکسوتان هستند و تکریم آن ها امری واجب برای جامعه ورزش شهرستان است.
6 هزار و 200 ورزشکار سازمان یافته در قالب 88 هیات ورزشی در شهرستان مراغه فعالیت می کنند.