کد خبر : 134
تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 بهمن 1393 - 13:49

فرازی از وصیت نامه «شهید علی عباسی کرمجوان»

فرازی از وصیت نامه «شهید علی عباسی کرمجوان»

کسانیکه درراه خدا کشته میشوند مرده نگوئید بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

کسانیکه درراه خدا کشته میشوند مرده نگوئید بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

مرگ حق است وآخرت همیشگی وزندگی این دنیا زود گذر و تمام شدنی است عزیزانم بنده هم مثل سایر بندگان خدا از این دنیا خواهم رفت و به فرمان پروردگارم لبیک خواهم گفت .

پدر و مادرعزیزم امروزه این افتخار نصیب بنده حقیر شده تا در راه خدا با دشمنان سرزمینم مبارزه کنم واین یک امر الهی است که باید به آن عمل کنم و از شما هم خواهش می کنم که برای من وهمرزمانم دعا کنید تا در انجام این کار مهم موفق باشیم واز خدای متعال تمنا دارم که هرگز در این راه در دلمان لرزش ودودلی ایجاد نکند و از ایشان درخواست میکنم که از تقصیراتم بگذرد ومرا در صف بندگانی قرار دهد که ادامه دهندگان راه ائمه معصومین هستند.

برچسب ها :

ناموجود