هدف اصلی ما تغییر ریل گذاری اقتصاد است

هدف اصلی ما تغییر ریل گذاری اقتصاد است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به ظاهر شاید خیلی از بانک ها غیر دولتی باشند اما باز با مولفه های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم، گفت: هدف اصلی دولت تغییر مسیر و ریل گذاری اقتصاد است.

تمدید خودکار کارت‌های بانکی لغو شد

تمدید خودکار کارت‌های بانکی لغو شد

طبق بخشنامه ابلاغی بانک‌ها به شعب، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از تیرماه ۱۴۰۱ لغو می‌شود و مشتریان باید برای تمدید انقضای کارت خود، به صورت حضوری به شعبه مراجعه کنند.