توزیع بسته غذایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال به خانواده های نیازمند توسط بسیجیان پایگاه شهید مدنی مراغه

توزیع بسته غذایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال به خانواده های نیازمند توسط بسیجیان پایگاه شهید مدنی مراغه

بسیجیان پایگاه شهید مدنی مراغه در اقدامی خودجوش ۸۰ بسته غذایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال  را با عنوان طرح حمایتی شهید مدافع حرم امیر لطفی به خانواده های مستحق و آبرومند شهرستان مراغه توزیع کردند .