روزهای حساس مقاومت غزه و فلسطین

روزهای حساس مقاومت غزه و فلسطین

دولت های مدعی حقوق بشر نه تنها محکوم نمی کنند در حمایت از این رژیم سفاک و جنایتکار بيانيه هم صادر می کنند. اما غافل از اینکه این رژیم بی ریشه و بی هویت نفس های آخر خود را می کشد .؛
حادثه‌ی ناگوار بر اثر برخورد قطار در مراغه

حادثه‌ی ناگوار بر اثر برخورد قطار در مراغه

با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد عابر پیاده مردی سالخورده که دارای اختلال شنوایی نیز بوده در حین عبور از حریم راه آهن با قطار مسافربری در حال حرکت برخورد و در دم جان خود را از دست داد.؛