حادثه برخورد قطار با پیکان در زینال آباد

حادثه برخورد قطار با پیکان در زینال آباد

طریقی نیا مدیر عامل سازمان آتش نشانی: متاسفانه سه نفر از سرنشینان پیکان دچار مصدومیت شده بودند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند‌ و خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

یکی از اهداف مهم همایش پدافند سایبری شناسایی تهدید و خطرات قبل از بحران است

یکی از اهداف مهم همایش پدافند سایبری شناسایی تهدید و خطرات قبل از بحران است

دکتر بابک پور قهرمانی در مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار رصد مراغا گفت: یکی از اهداف مهم همایش پدافند سایبری ملی که در شهرستان مراغه صورت می گیرد, شناسایی تهدید و خطرات قبل از بحران است و به اصطلاح ابزار های جدید تهدید های سایبری  با همیاری کارشناسان ذی ربط شناسایی می شود و راهکارهای