شهید مطهری سال ها جلوتر از زمان خود حرکت می کرد

شهید مطهری سال ها جلوتر از زمان خود حرکت می کرد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مراغه گفت : شهید مطهری عالمی وارسته و مرزبان واقعی بود که جلوتر از زمان حرکت کرده و با شناسایی اعتقادات غلط و اندیشه های کج سعی داشت که به آنها جواب اقناعی بدهد .