پرونده کنارگذر جنوبی مراغه فعال شد

پرونده کنارگذر جنوبی مراغه فعال شد

یکی از دغدغه های بزرگ مراغه نبودِ کنارگذر در ورودی شهر است که با انبوهی از خودروهای سنگین و نیمه سنگین گذری مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است؛
سند دار شدن اراضی ملی سهند

سند دار شدن اراضی ملی سهند

حسین کرمی: نقشه برداری و تثبیت آن در بانک جامع کاداستر و صدور سند برای ۲۵ هزار هکتار دیگر از اراضی ملی نیز تا پایان سال در دستور کار قرار دارد. ؛