بازگشایی راه های روستایی مراغه

بازگشایی راه های روستایی مراغه

از همان ساعات اولیه بارش برف ۲۰ راهدار با ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه در محورهای اصلی و روستایی حضور یافتند؛