تزریق واکسن کرونا در مراغه

تزریق واکسن کرونا در مراغه

واکسن کرونا در مراغه هم با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار و رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه تزریق شد؛