در انتخابات و مخصوصا انتخابات شورای اسلامی سال آینده شایسته سالاری را مدنظر داشته باشید

در انتخابات و مخصوصا انتخابات شورای اسلامی سال آینده شایسته سالاری را مدنظر داشته باشید

نباید در انتخابات با هدف تامین آرزوهای واهی شخصی از جمله استخدام اطرافیان، نزدیکان، وابستگان و نیز منفعت طلبی و بهره‌مندی از سِمَت و منصب های احتمالی، برخی افراد کاندید و حضور پیدا کنند.؛
موافق ایجاد ناحیه صنعتی در بخش سراجو هستیم

موافق ایجاد ناحیه صنعتی در بخش سراجو هستیم

شهرستان مراغه از دو بخش مرکزی و سراجو تشکیل شده و دارای ۱۷۳ روستا شامل ۷۴ روستا در بخش مرکزی و ۹۹ روستا در بخش سراجو است که این منطقه دارای موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های کشاورزی ویژه برای ایجاد صنایع تبدیلی و صنعتی است.؛