حادثه‌ی ناگوار بر اثر برخورد قطار در مراغه

حادثه‌ی ناگوار بر اثر برخورد قطار در مراغه

با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد عابر پیاده مردی سالخورده که دارای اختلال شنوایی نیز بوده در حین عبور از حریم راه آهن با قطار مسافربری در حال حرکت برخورد و در دم جان خود را از دست داد.؛