آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر از هر مهارتی در جامعه مورد نیاز است

آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر از هر مهارتی در جامعه مورد نیاز است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت : نبود مهارت‌ها و توانایی‌های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات، آسیب‌پذیر کرده است که از این رو آموزش مهارت های اجتماعی در جامعه لازم و ضروری است .