خواجه نصیر الدین طوسی نطفه شیعه را از لحاظ کلامی برای اولین بار در مراغه بنا کرد / فلسفه سیاسی در زمان خواجه نصیر به صورت عملی اجرا شد

خواجه نصیر الدین طوسی نطفه شیعه را از لحاظ کلامی برای اولین بار در مراغه بنا کرد / فلسفه سیاسی در زمان خواجه نصیر به صورت عملی اجرا شد

خواجه نصیرالدین طوسی از دانشمندان بزرگ اسلامی است که ابعاد مختلف شخصیت وی مورد غفلت واقع شده است ، مصاحبه زیر به صورت تفصیلی به ابعاد مختلف شخصیت وی پرداخته است .

آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر از هر مهارتی در جامعه مورد نیاز است

آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر از هر مهارتی در جامعه مورد نیاز است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت : نبود مهارت‌ها و توانایی‌های عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات، آسیب‌پذیر کرده است که از این رو آموزش مهارت های اجتماعی در جامعه لازم و ضروری است .