دایر شدن واحد قضایی در شهر خداجو

دایر شدن واحد قضایی در شهر خداجو

راه اندازی این مرکز به عنوان یکی از اقدامات ماندگار دستگاه قضایی، موجب کاهش تردد و ترافیک جاده ای و پیشگیری از حوادث و اتلاف زمان برای رسیدگی به پرونده های قضایی می شود.؛