رای میدهیم به عشق رهبری و شهدا

رای میدهیم به عشق رهبری و شهدا

همه ما به عشق رهبری،حاج قاسم ها، مدافعان حرم و تمام شهدای این مرز و بوم رای می دهیم و در عرصه انتخابات حضور پرشوری خواهیم داشت.؛