آینده کشور به دست دانش آموزان موفق رقم می خورد

آینده کشور به دست دانش آموزان موفق رقم می خورد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مراغه گفت :دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های نظام نقش قابل توجهی درآینده کشور دارند و موفقیت این قشر از جامعه درعرصه‌های علمی سبب توسعه و پیشرفت علمی کشور می‌شود.

نهضت آسفالت ، چالش ها و راهکارها

نهضت آسفالت ، چالش ها و راهکارها

وضعیت غیر قابل قبول آسفالت در ورودی های شهر ، عدم کیفیت آن در جاهای مختلف شهر ، وجود چاله چوله های زیاد از جمله چالش های نهضت آسفالت در مراغه به شمار می رود که نیازمند راهکارهای مناسب است .