مراغه؛ بهشت آلوچه خشکباری ایران

مراغه؛ بهشت آلوچه خشکباری ایران

به گفته مسؤولان مراغه، ورود سرمایه‌گذاران به حوزه‌های گردشگری و فرآوری آلوچه این شهرستان، هم می‌تواند به نفع آنها باشد و هم اقتصاد کشور؛