پوستر حقوق بشر آمریکایی

پوستر حقوق بشر آمریکایی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا ؛ مجموعه پوستر بازخوانی جنایت های شیطان بزرگ با موضوع حقوق بشر آمریکایی توسط پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا منتشر شد .

جنایات آمریکا در کشورهای مختلف

جنایات آمریکا در کشورهای مختلف

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رصدمراغا ؛  6 الی 12 تیرماه ، هفته افشای حقوق بشر آمریکایی است که به همین مناسبت اینفوگرافیکی با این موضوع تهیه و منتشر گردیده است.