اینجا مراغه، شهری به وسعت تاریخ

اینجا مراغه، شهری به وسعت تاریخ

روزهای مشابهی در تقویم به نام شهرهای مختلف ایران به ثبت رسیده است، اما به نظر می‌رسد، روز مراغه غریب‌ترینشان باشد، چرا که شعله‌ی بیجان شمع آیین‌ها و سنت‌هایش نیاز به آتشی برافروزنده برای جان گرفتن این روز دارد.؛
توزيع افطاری ساده در طول ماه مبارک رمضان

توزيع افطاری ساده در طول ماه مبارک رمضان

طرح توزیع افطاری ساده در طول ۶ سال گذشته در مسجد شريعت آباد و هیئت عاشورائیان مراغه با هدف لبیک گویی به فرمایش رهبر معظم انقلاب در ترویج افطاری ساده و دوری از تجمل‌گرایی آغاز شده است؛