تجهیز مرکز جامع سلامت خداجوی مراغه

تجهیز مرکز جامع سلامت خداجوی مراغه

خیّر مراغه‌ای چاپار خوشبخت به یاد فرزند مرحومش؛ تجهیزات اتاق عمل، اورژانس و مامایی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان به مرکز جامع سلامت خداجو اهدا کرد.؛