افتتاح خانه محروم در مراغه

افتتاح خانه محروم در مراغه

این خانه محروم را اعضای گروه جهادی المهدی بلوک آباد مراغه در مدت ۶ ماه بازسازی و به این خانواده تحویل داده اند.؛
پلیس مانع خودکشی مرد جوانی در مراغه

پلیس مانع خودکشی مرد جوانی در مراغه

مرد جوانی در مراغه که به دلیل مشکلات خانوادگی با ریختن بنزین روی خود قصد خودسوزی داشت، با حضور و کمک پلیس به آرامش دعوت شده و از این کار منصرف شد. ؛