صدای پای تمدن بشری در گوشه و کنار مراغه ۱

صدای پای تمدن بشری در گوشه و کنار مراغه ۱

مراغه شهری نیست که تاریخ شکل گیری آن به چند ده سال پیش برگردد ، وجود بناهای تاریخی و باستانی در گوشه و کنار این شهر کهن نشان از قدمت آن به اندازه تاریخ بشر دارد و در این گزارش که در چند شماره منتشر خواهد شد تلاش خواهد شد تا برخی از این آثار تاریخی و باستانی برای مخاطبان معرفی شود .

توزیع بسته غذایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال به خانواده های نیازمند توسط بسیجیان پایگاه شهید مدنی مراغه

توزیع بسته غذایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال به خانواده های نیازمند توسط بسیجیان پایگاه شهید مدنی مراغه

بسیجیان پایگاه شهید مدنی مراغه در اقدامی خودجوش ۸۰ بسته غذایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال  را با عنوان طرح حمایتی شهید مدافع حرم امیر لطفی به خانواده های مستحق و آبرومند شهرستان مراغه توزیع کردند .

۳۰ نفر در حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته مراغه صدوم شده بودند

۳۰ نفر در حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته مراغه صدوم شده بودند

رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت : علی رغم همه هشدارها و توصیه هایی که در خصوص مراقبت از خود در چهارشنبه سوری داده شده بود، متأسفانه سال گذشته شاهد مصدومیت ۳۰ نفر در مراسم چهارشنبه سوری بودیم.