اشتغال ۲۰۰ نفر از زندانیان مراغه در کارگاه حرفه آموزی و اشتغال زایی

اشتغال ۲۰۰ نفر از زندانیان مراغه در کارگاه حرفه آموزی و اشتغال زایی

براساس سیاست های قوه قضاییه در حمایت از اقشار نیازمند، به ویژه خانواده های زندانیان، این زندانیان به صورت رای باز و در زمینه تولید فرش ابریشمی و قالیبافی در این کارگاه اشتغال زایی به صورت روزانه فعالیت دارند.؛