شهردار آبادان دستگیر شد

شهردار آبادان دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان:
شناسایی سایر عوامل مقصر در حادثه ریزش برج متروپل آبادان ادامه دارد.