در انتخابات و مخصوصا انتخابات شورای اسلامی سال آینده شایسته سالاری را مدنظر داشته باشید

در انتخابات و مخصوصا انتخابات شورای اسلامی سال آینده شایسته سالاری را مدنظر داشته باشید

نباید در انتخابات با هدف تامین آرزوهای واهی شخصی از جمله استخدام اطرافیان، نزدیکان، وابستگان و نیز منفعت طلبی و بهره‌مندی از سِمَت و منصب های احتمالی، برخی افراد کاندید و حضور پیدا کنند.؛
فیلم خوبی که کرونا را شکست داد

فیلم خوبی که کرونا را شکست داد

فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» ساخته رضا زهتابچیان توانسته با الگوبرداری از «آژانس شیشه‌ای» اتفاقی خوب را رقم بزند و نمره خوبی برای اولین تجربه کارگردانش محسوب شود.؛