حضور مردم میدان

حضور مردم میدان

همزمان با سراسر کشور مردم مراغه نیز در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شرکت گسترده‌ داشتند.؛
هر برگ رای، تیر خلاص بر پیکره نظام استکبار

هر برگ رای، تیر خلاص بر پیکره نظام استکبار

هر برگ رای در صندوق اخذ آرا تیر خلاص بر پیکره نظام استکبار است که با شرکت نکردن و قهر از انتخابات هیچ گاه مشکلات حل نشده و نخواهد شد و بخشی از این مشکلات متوجه تحریم دشمنان است ؛