پرواز مرغ از مراغه به شهرهای دیگر برای سود بیشتر

پرواز مرغ از مراغه به شهرهای دیگر برای سود بیشتر

در آخرین روزهای اسفندماه و آستانه سال نو شاهد نوسانات قیمت مرغ هستیم و در آخر نیز قیمت واقعی مرغ براساس خواسته دلالان تعیین می شود! تا بار دیگر افزایش قیمت این کالای اساسی بر دوش مردم سنگینی کند.؛