پیشخوان

سند دار شدن اراضی ملی سهند

سند دار شدن اراضی ملی سهند

حسین کرمی: نقشه برداری و تثبیت آن در بانک جامع کاداستر و صدور سند برای ۲۵ هزار هکتار دیگر از اراضی ملی نیز تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

گزارش تصویری